Uit je hoofd leren spelen

Hier is Killin' me softly in z'n geheel: 


Refrein

f f f f d a c bes --- e e e e c g a ---
a a a a d f e d --- g g g f e -- c e d --
d d f d c -- a c bes -- bes bes a a g ------
g g a ----

Couplet

a bes c d c g c ---
d c bes a bes f --- 
a bes c d c d e --
f e d c d --- 
f d bes a g a bes --- 
c c c cis cis d e --- 

en weer terug naar het Refrein

 
            klik op backspace of uit je hoofd spelen om terug te gaan

 

 

 

Het begint steeds weer met

Luisteren