Blog

11. Het b-syndroom

De noot wordt op de saxofoon heel vaak overgeslagen bij het improviseren; raar maar waar.

Tijdens het improviseren met leerlingen is het me vaak opgevallen dat ze de b vrijwel niet gebruiken...
Ik ben dit het b-syndroom gaan noemen.

En ik heb daar de volgende verklaring voor gevonden:

Onze vingers vinden het, vooral bij het omlaag spelen, niet prettig
om tussen de c en de a ook nog een b te moeten spelen.


Pak je sax maar eens in je handen en speel met je vingers (zonder te blazen) vanaf de met octaafklep naar beneden.

De eerste keer e-d-c-a-g.  En daarna e-d-c-b-a-g
Voel je het verschil? Het 1e loopje gaat 'motorisch' soepeler. Je vingers hoeven dan niet meer de gekunstelde wisseling van  naar te maken. Als je wat sneller speelt voel je het verschil nog beter.

Omhoog spelend voel je dat verschil iets minder, maar toch; speel maar eens achter elkaar:
g-a-b-c-d-e-d-c-b-a-g en dan g-a-c-d-e-d-c-a-g
Speel eerst langzaam en portato (ligt aanzetten) en dan wat sneller en legato (gebonden).
Voel je het verschil?

Het grootste probleem is eigenlijk dat de meesten het zelf niet in de gaten hebben. Terwijl het wel flink beperkend is in je melodische mogelijkheden
Probeer het maar eens te signaleren als anderen aan het soleren zijn (bijv bij een workshop); kijk goed naar die vingers bij de a b en c. Als je het ziet gebeuren ga je het ook horen.


Mocht je dit nog steeds interessant vinden: we hebben ook nog het f/f#-syndroom.

Wat ik hierboven vertelde over de noot tussen de en de c geldt in mindere mate ook voor de noot tussen de en de (afhankelijk van de toonsoort de of de fis). Dit is ook een 'motorisch ding’ maar veel minder logisch dan het verhaal rond de bEn toch wordt die noot ook regelmatig onbewust en onterecht overgeslagen. Let daar ook maar eens op.. Het voelt alsof de rechter wijsvinger en middelvinger graag tegelijk bewegen; alsof ze aan elkaar vastgeplakt zitten.


Tip: Door er regelmatig tijdens het improviseren even bewust aan te denken (kun je niet de hele tijd doen) en de b dus "bewust' ook te gebruiken gaan je vingers dat ook meer normaal vinden. En je gaat hem dan ook missen als je hem steeds overslaat. Dus eerst goed bewust van worden en dan langzaam aan aanleren.